Oddział Łódź:
tel. 792787009
ul. 3go Maja 64/66
93-408 Łódź
Oddział Warszawa:
tel. 668664480
ul. Sokołowska 38
05-806 Sokołów
Oddział Lublin
tel. 814583810
ul. Metalurgiczna 9B
20-234 Lublin
Oddział Gdańsk
tel. 583262470
ul. Mostek 2/8
80-759 Gdańsk