13 października 2016 roku spółka 3W Dystrybucja Budowlana S.A. zawarła porozumienie dotyczące przejęcia firmy Nero Izolacja Sp. z o.o. Nazwa spółki Nero Izolacja Sp. z o.o. została zmieniona na 3W Izolacje Techniczne Sp. z o.o.