Systemy wentylacji

System wentylacji niezbędny jest w pomieszczeniach gospodarczych, w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Systemy wentylacji zapewniają wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, które jest niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy ludzi oraz urządzeń.

 

Systemy wentylacji oferowane w 3W Izolacje Techniczne:

  • kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym
  • kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym
  • przewody elastyczne
  • przepustnice wentylacyjne
  • tłumiki akustyczne
  • osprzęt wentylacyjny
  • materiały montażowe
  • materiały produkcyjne
  • rury spiro