System zabezpieczeń przeciwpożarowych

Systemy ppoż

Systemy ppoż dostępne w naszej ofercie to szeroka gama produktów służących do zapieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. Oferujemy Państwu produkty do technicznej ochrony przeciwpożarowej wiodących na polskim rynku firm:

System Carboline

System Carboline stosowany do:

 • zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść kablowych
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych rur palnych i niepalnych
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść kombinowanych
 • uszczelniania dylatacji
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych

System promat

System promat stosowany do:

 • uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych i niepalnych oraz przewodów elektrycznych
 • wykonywania przewodów oddymiających i wentylacyjnych
 • wykonywania ogniochronnych konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych
 • wykonywania przegród ogniochronnych
 • wykonywania sufitów podwieszanych

Produkty z tej kategorii:

PROMASTOP®- Coating - masa ogniochronna

600.20 – 600.50

Opis wyrobu:
Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie, uniemożliwiając przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska.

Zakres zastosowania:
Do wykonywania przejść kablowych PROMASTOP® Typ A, PROMASTOP®-Kombischott Typ A, w klasach odporności ogniowej EI 30 – EI 120.

Do wykonania przejść kablowych z zastosowaniem pianki ogniochronnej PROMAFOAM®-C.

Do uszczelniania (w zestawie z zaprawą gniochronną PROMASTOP® MG III) przejść instalacyjnych rur z materiałów niepalnych (miedź, stal).

Więcej szczegółów i elementów znajdziesz w katalogu.

PROMASTOP®- Coating – masa ogniochronna

 • Aprobata techniczna: AT-15-3656/2010
 • Termin ważności: 04 lutego 2015

System firepro rockwool

System firepro rockwool stosowany do:

 • wykonywania jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających
 • wykonywania wewnątrz budynków izolacji ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych
 • wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelebetowych
 • wykonywania izolacji ogniochronnych rur palnych i niepalnych

Produkty z tej kategorii:

Conlit Plus

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 60, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 120.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2014
Certyfikat Zgodności ITB-0970/W
Znak Certyfikacji ITB ITB-0970/W
Krajowa Deklaracja Zgodności 00072/11/M-Mal

UWAGA: Płyty CONLIT PLUS należy przechowywać w miejscach suchych – chronić przed działaniem wilgoci.

Nazwa produktu Klasa zabezpieczenia Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość m2 na palecie [m2] Ilość płyt na palecie [szt.]
CONLIT PLUS 60 ALU EIS 30, EIS 60 1200 1000 60 24 20
CONLIT PLUS 120 ALU EIS 90, EIS 120 1200 1000 60 24 20
CONLIT PLUS 120 ALU EIS 90, EIS 120 1500 1000 60 30 36

Conlit 150

System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Zastosowanie

Konstrukcje stalowe:Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków i posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 231 m-1 można zabezpieczyć ogniochronnie stosując system CONLIT 150 z:- płytami CONLIT 150 P lub- płytami CONLIT 150 A/F z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. Łączenie płyt ze skalnej wełny mineralnej odbywa sie tradycyjnie przy użyciu kleju CONLIT GLUE oraz dodatkowego wzmocnienia za pomocą stalowych gwoździ montażowych.Rozwiązanie umożliwia zabezpieczenie cztero-, trój- i dwustronne elementów stalowych (belek i słupów) o profilach otwartych, narażonych na oddziaływanie pożarów standardowych.

Monolityczne stropy, ściany i słupy żelbetoweZabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych wyżej wymienionych elementów. Płyty ze skalnej wełny mineralnej powinny być mocowane do belek, słupów, ścian i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych stalowych łączników do mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3339/2011 – konstrukcje stalowe
ITB AT-15-6604/2011 – konstrukcje żelbetowe
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-0586/W – konstrukcje stalowe
CZ ITB-0951/W – konstrukcje żelbetowe
Krajowa Deklaracja Zgodności 00079/11/M – konstrukcje stalowe
00070a/11/M – konstrukcje żelbetowe

CONLIT 150 P- płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość m2 na palecie [m2] Ilość płyt na palecie [szt.]
2000 1200 20 134,4 56
2000 1200 25 108 45
2000 1200 30 88,8 37
2000 1200 35 76,8 32
2000 1200 40 67,2 28
2000 1200 50 52,8 22

Otulina Conlit Alu


Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowana napisami

Zastosowanie

OTULINY CONLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur z tworzyw sztucznych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY CONLIT ALU są integralną częścią systemu FIREPRO.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień BL– s1, d0 wyrób
Standardowa długość 1000 mm
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

 Wymiary i pakowanie

 średnica

wewnętrzna

 grubość izolacji [mm]
 20  25 30 40 60
 [mm]  ilość m.b. [sztuk] w opakowaniu
 15  30  –  15  –  –
 18  25  –  15  –  –
 22  25  –  15  –  –
 28  20  15  10  –  –
 35  20  15  10  –  –
 42  15  10  8  –  –
 48  15  –  8  –  –
 54  –  –  8  6  –
 60  –  –  8  5  –
 64  –  –  8  –  3
 70  –  –  6  –  3
 76  –  –  6  –  2
 89  –  –  5  –  2
 108  –  –  4  –  2
 114  –  –  4  –  2

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otulina rocklit alu

Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej.

Zastosowanie

OTULINY ROCKLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT ALU są integralną częścią systemu FIREPRO.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień BL– s1, d0 wyrób
Standardowa długość 1000 mm
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Wymiary i pakowanie

 średnica
wewnętrzna
 grubość izolacji [mm]
 20 30 60
 [mm]  ilość m.b. [sztuk] w opakowaniu
 15  49  25  –
 18  42  25  –
 22  36  20  –
 28  30  16  –
 35  25  15  5
 42  20  12  4
 48  –  11  4
 54  –  9  4
 60  –  9  4
 64  –  9  4
 70  –  7  4
 76  –  7  –
 89  –  6  –
 102  –  4  –
 108  –  4  –
 114  –  4  –
 133  –  3  –

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

otulina rocklit

Otulina ze skalnej wełny mineralnejZastosowanie
OTULINY ROCKLIT przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT są integralną częścią systemu FIREPRO.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Standardowa długość 1000 mm
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Wymiary i pakowanie

 średnica
wewnętrzna
 grubość izolacji [mm]
 20 30 60
 [mm]  ilość m.b. [sztuk] w opakowaniu
 15  49  25  –
 18  42  25  –
 22  36  20  –
 28  30  16  –
 35  25  15  5
 42  20  12  4
 48  –  11  4
 54  –  9  4
 60  –  9  4
 64  –  9  4
 70  –  7  4
 76  –  7  4
 89  –  6  3
 102  –  4  2
 108  –  4  2
 114  –  4  2
 133  –  3  1

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rocklit 150


Płyty ze skalnej wełny mineralnej.Zastosowanie

Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych. Dostępny również z okładziną z folii aluminiowej jako ROCKLIT 150 AF

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Gęstość nominalna > 150 kg/m3
Aprobata Techniczna AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Wymiary i pakowanie

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2]
1000 600 60 4 2,4

Rocklit 150AF


Płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej.

Zastosowanie

Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych. Dostępny również bez okładziny z folii aluminiowej jako ROCKLIT 150.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Gęstość nominalna > 150 kg/m3
Aprobata Techniczna AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Wymiary i pakowanie

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2]
1000 600 60 4 2,4

FIRELIT BMS/BMK

Szpachla ogniochronna do uszczelnień przejść instalacyjnych.

Zastosowanie

Do uszczelniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych ze skalnej wełny mineralnej.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Gęstość 1,5 g/cm³
Czas schnięcia 1-3 dni
Kolor szarobiały
Odporność na temperaturę po wyschnięciu – 40°C do + 80°C
pH 8-9
Postać szpachlówka
FIRELIT BMS – do nanoszenia szpachelką,
FIRELIT BMK – wyciskany za pomocą pistoletu
Temperatura stosowania i składowania + 5°C do + 30 °C
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Pakowanie:

FIRELIT BMS – wiadro 5 kg lub 12,5 kg

FIRELIT BMK – kartusz 0,4 kg

FIRELIT BMA

Farba ogniochronna do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych rurociągów.

Zastosowanie

Do uszczelnień przejść instalacyjnych rurociągów przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych z wełny mineralnej.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Gęstość 1,5 g/cm³
Czas schnięcia 1-3 dni
Kolor biały
Odporność na temperaturę po wyschnięciu – 40°C do + 80°C
pH 8-9
Postać farba (można nanosić pędzlem lub metodą natryskową)
Temperatura stosowania i składowania + 5°C do + 30°C
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Pakowanie:

Wiadro 5 kg lub 12,5 kg

kołnierze ogniochronne FIRELIT UNIFOX

Kołnierz ogniochronny do przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie

Kołnierze ogniochronne EI 120 zamykające przejścia rur palnych przez ściany i stropy. Uniemożliwiają przedostanie sie ognia i dymu na inne strefy pożarowe.

Informacje techniczne

Obszar Opis
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00086/11/M

Tabela doboru typu kołnierza FIRELIT UNIFOX w zależności od średnicy zewnętrznej rury oraz sposobu montażu.

średnica zewnętrzna rury typ kołnierza średnica zewnętrzna kołnierza wysokość kołnierza ilość uchwytów mocujących
[mm]   [mm] [szt.] [szt.]
<37 25 48 50 3
38-42 30 53 50 3
43-51 40 62 50 3
52-61 50 72 50 3
62-66 55 77 50 3
67-81 65 102 80 4
82-94 80 115 80 4
95-113 100 134 80 4
114-125 115 160 80 5
126-135 125 166 80 5
136-160 150 191 80 6

Pakowanie

Kołnierze pakowane są po 1 sztuce.

System bis pacyfire walraven

Oferujemy Państwu produkty do technicznej ochrony przeciwpożarowych firmy Walraven stosowanych do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych, uszczelnień dylatacyjnych, uszczelnień konstrukcyjnych i pustych przestrzeni.


System alfaseal – astroflame

Oferujemy Państwu produkty do technicznej ochrony przeciwpożarowych firmy Alfaseal – ASTROFLAME stosowanych do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych.

 Systemy mercor

Oferujemy Państwu kompleksowe, bierne systemy ochrony przeciwpożarowej , w skład systemu oferowanego przez firmę Mercor stosowanych do:

  • budowania przegród przeciwpożarowych (bramy, drzwi, kurtyny przeciwpożarowych)
  • oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych (klapy dymowe, dymowe-wentylacyjne i wentylacyjne, klapy żaluzjowe dymowe i napowietrzające, pasma świetlne, kurtyny dymowe, okienne systemy oddymiania)
  • wentylacji pożarowej (klapy przeciwpożarowe, klapy nadciśnieniowe, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewno-wywiewne, centrale sterujące, zawory odcinające, systemy nadciśnienia klatek schodowych)
  • zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych (systemy natryskowe, systemy płytowe,  systemy powłok pęczniejących)

System smay

Oferujemy Państwu szeroką gamę klap przeciwpożarowych smay.